Miljardenschade door hormoonverstorende stoffen

2015 juni 11

Miljardenschade door hormoonverstorende stoffen Blootstelling aan chemische stoffen in verpakkingsmaterialen en insecticiden verstoort de hormoonhuishouding en vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid. Nu al kost dat de samenleving 5,8 miljard per jaar.

Kansrijke biobased alternatieven voor ‘zeer zorgwekkende stoffen’

2015 januari 27

Er liggen veel kansen voor biobased alternatieven die kankerverwekkende, giftige en andere zogenaamde ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (ZZS) kunnen vervangen. Sommige alternatieven zijn zelfs al direct in te zetten. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Food & Biobased Research in opdracht van het RIVM en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Chemische voetafdruk bedrijven onder de loep

2014 december 30

Het Chemical Footprint Project wil het gebruik van chemicaliën verduurzamen. Een webtool brengt de chemische voetafdruk van bedrijven in kaart. De missie van het Chemical Footprint Project (CFP) is om informatie over het wereldwijde gebruik van chemicaliën door bedrijven meetbaar en beschikbaar te maken. Een webtool evalueert het bedrijf naar aanleiding van vragen uit vier categorieën: de management strategie, kennis over gebruikte chemicaliën, voortgang op het gebied van veilige chemicaliën, en de openbaarheid van informatie hierover. Met instemming van het bedrijf zijn de resultaten voor iedereen zichtbaar. Door deze te vergelijken, is het kiezen voor bijvoorbeeld een leverancier met een lage chemische voetafdruk eenvoudig.