Repareren van steen/beton

Herstellen van betonschade met een minerale inwasmortel

Nog geen materiaal voorhanden voor deze instructie.

Herstellen van betonschade met een minerale mortel

1.

Niet intacte delen stofvrij verwijderen.

2.

Eventuele metaaldelen volledig stofvrij ontroesten. De reinheid van het wapenings-staal moet voldoen aan St3/Sa2,5 (IS0 8501).

3.

De ondergrond stofvrij maken door stofzuigen.

4.

Blanke metaaldelen behandelen met een roestwerende primer voor wapeningsstaal.

5.

Na aanbranden repareren met een cementgebonden polymeer gemodificeerde mortel.

Gewenst kwaliteitsniveau: NEN-EN 1504-3, NEN-EN 1504-9, NEN-EN 1504-10 en BRL 3201, uitvoeringsrichtlijn (URL) 3201-1,

Herstellen van voegwerk van gevelmetselwerk

1.

Het voegwerk rechthoekig verwijderen door stofvrij hakken of uitslijpen tot een diepte van 15 tot 20 mm.

2.

Metselwerk reinigen met heet water en hoge druk of met behulp van ijsscherven. Voegwerk aanbrengen met een dichte structuur, in een nader te bepalen kleur en glad licht verdiept. (voeghardheid 35).

3.

Het verse voegwerk beschermen tegen uitdrogen en regenschade.

Gewenst kwaliteitsniveau: BRL 2826, Vervaardigen van metselwerkconstructies en/of lijmwerkconstructies en/of voegwerk, URL359, Voegen van metselwerk.

Repareren van steen/beton

Nog geen materiaal voorhanden voor deze instructie.