Vervangen van panelen

Vervangen van panelen door HPL panelen

1.

De te vervangen delen verwijderen en afvoeren naar een recyclingbedrijf.

2.

Stijl- en regelwerk controleren op aantasting en zo nodig vervangen. De dampremmende laag (indien aanwezig) controleren en waar nodig herstellen.

3.

Nieuwe HPL panelen aanbrengen.

4.

Bij mechanische bevestiging moeten de latten ter plaatse van plaatnaden een breedte van minimaal 70 mm hebben en ter plaatse van de tussenondersteuning minimaal 45 mm; dikte minimaal 28 mm.

5.

Verwerk ter hoogte van de naden weersbestendige voegband om de houten achterconstructie te beschermen tegen weersinvloeden.

6.

De ventilatie moet minimaal 1000 mm2/m1 bedragen.

7.

De bevestigers moeten een randafstand hebben van 50 mm in de lengterichting van de regel en 15 mm evenwijdig aan de regel.

Laat vooraf onderzoeken of de bestaande panelen die vervangen moeten worden, asbesthoudend zijn door een gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (AIB). Indien de panelen asbesthoudend zijn moeten deze verwijderd worden door een gecertificeerd asbest verwijderingbedrijf (AVB). Kwaliteitseisen: BRL 4101 Gevelbekleding met panelen

Vervangen van panelen door multiplex panelen

1.

De te vervangen delen verwijderen en afvoeren naar een recyclingbedrijf.

2.

Stijl- en regelwerk controleren op aantasting en zo nodig vervangen. De dampremmende laag (indien aanwezig) controleren en waar nodig herstellen.

4.

Nieuwe alzijdig fabrieksmatig gegronde multiplex panelen aanbrengen. Eventuele zaagkanten en beschadigingen voorzien van een grondverf in een minimale droge verflaagdikte van 100 micrometer.

5.

De panelen bevestigen met corrosievaste bevestigingsmiddelen. Sterk geventileerd aanbrengen (KVT, katern 16) > 1500 mm2 per m1 gevellengte vlakvulling. De kopse kanten bereikbaar houden voor onderhoud.

Kies bij voorkeur een paneel toe dat aan de volgende eisen voldoet: BRL 1705, NEN-EN 636-1 t/m 3, leveren met Komo productcertificaat, okoumé panelen in FSC/PEFC, verlijmd volgens klasse exterieur 1, dekfineer klasse B.

Vervangen van panelen door steenvezel panelen

1.

De te vervangen delen verwijderen en afvoeren naar een recyclingbedrijf.

2.

Stijl- en regelwerk controleren op aantasting en zo nodig vervangen. De dampremmende laag (indien aanwezig) controleren en waar nodig herstellen.

3.

Nieuwe steenvezel panelen aanbrengen.

4.

Bij mechanische bevestiging moeten de latten ter plaatse van plaatnaden een breedte van minimaal 70 mm hebben en ter plaatse van de tussenondersteuning minimaal 45 mm; dikte minimaal 28 mm.

5.

Verwerk ter hoogte van de naden weersbestendige voegband om de houten achterconstructie te beschermen tegen weersinvloeden.

6.

De ventilatie moet minimaal 1000 mm2/m1 bedragen.

7.

De bevestigers moeten een randafstand hebben van 50 mm in de lengterichting van de regel en 15 mm evenwijdig aan de regel.

Laat vooraf onderzoeken of de bestaande panelen die vervangen moeten worden, asbesthoudend zijn door een gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (AIB). Indien de panelen asbesthoudend zijn moeten deze verwijderd worden door een gecertificeerd asbest verwijderingbedrijf (AVB). Kwaliteitseisen: BRL 4101 Gevelbekleding met panelen