Vervangen van kozijnen

Vervangen van kozijnen door aluminium kozijnen

1.

Het oude element verwijderen en de materialen zoals, hout, glas, metaal en kunststof gescheiden afvoeren naar een recy-clingbedrijf. Schade aan stucwerk, vensterbanken en/of raamdorpelstenen voorkomen.

2.

Het nieuwe aluminium kozijn monteren. Het element waterpas, in het lood en haaks inbouwen. Verankering zo uitvoeren dat de krachten op het element functioneel op de constructie worden overgebracht, de bouw-kundige constructie mag het kozijn niet belasten.

3.

De bovenzijde van het gevelelement voorzien van een functionele loodvrije waterkering, bij aanwezigheid van een spouw aan beide zijden minimaal 100 mm overstekend/doorlopend. De (loodvrije) waterkering zodanig aanbrengen dat vocht altijd naar buiten wordt afgevoerd.

4.

De aansluiting van element met de bouwkundige constructie aan de binnenzijde tochtdicht afwerken met behulp van af-timmerlatten en gecomprimeerd band, zodat kleine beschadigingen achter de aftimmerlatten vallen.

Kies bij voorkeur een kozijn dat aan de volgende eisen voldoet: BRL voor het KOMO Attest (met productcertificaat) en/of het KOMO Kwaliteitssysteemcertificaat voor metalen gevelelementen/MGE, BRL 3241 voor het KOMO Attest (met productcertificaat) voor brandwerende puien, ramen en deuren / MGE, VMRG keurmerk. Politie Keurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw (PKVW).

Vervangen van kozijnen door houten kozijnen volgens concept III

1.

Het oude kozijn verwijderen en de materialen zoals, hout, glas, metaal en kunststof gescheiden afvoeren naar een recyclingbedrijf. Schade aan stucwerk, vensterbanken en/of raamdorpelstenen zo veel mogelijk voorkomen.

2.

Het nieuwe kozijn monteren. Het element waterpas, in het lood en haaks inbouwen. Verankering zo uitvoeren dat de krachten op het element functioneel op de constructie worden overgebracht, de bouw-kundige constructie mag het kozijn niet belasten.

3.

De bovenzijde van het gevelelement voorzien van een functionele loodvrije waterkering, bij aanwezigheid van een spouw aan beide zijden minimaal 100 mm overstekend/doorlopend. De (loodvrije) waterkering zodanig aanbrengen dat vocht altijd naar buiten wordt afgevoerd.

4.

De aansluiting van element met de bouwkundige constructie aan de binnenzijde tochtdicht afwerken met behulp van af-timmerlatten en gecomprimeerd band, zodanig dat kleine beschadigingen achter de aftimmerlatten vallen.

Het is aan te bevelen de kozijnen te laten plaatsen volgens concept III. Dit betekent dat het plaatsen, beglazen en aflakken geschiedt onder verantwoordelijkheid van de timmerfabrikant. Het geheel wordt gefabriceerd en afgewerkt onder geconditioneerde omstandigheden. Kies bij voorkeur een kozijn dat aan de volgende eisen voldoet: BRL 0801 Houten gevelelementen, Kwaliteit van houten gevelelementen (KVT), Het gevelelement dient geleverd te worden onder KOMO®-attest-met-productcertificaat Concept III, SGT garantieregeling is van toepassing, Politie Keurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw (PKVW)

Vervangen van kozijnen door kunststof kozijnen

1.

Het oude element verwijderen en de materialen zoals, hout, glas, metaal en kunststof gescheiden afvoeren naar een recy-clingbedrijf. Schade aan stucwerk, vensterbanken en/of raamdorpelstenen voorkomen.

2.

Het nieuwe kunststof kozijn monteren. Het element waterpas, in het lood en haaks inbouwen. Verankering zo uitvoeren dat de krachten op het element functioneel op de constructie worden overgebracht, de bouw-kundige constructie mag het kozijn niet belasten.

3.

De bovenzijde van het gevelelement voorzien van een functionele loodvrije waterkering, bij aanwezigheid van een spouw aan beide zijden minimaal 100 mm overstekend/doorlopend. De (loodvrije) waterkering zodanig aanbrengen dat vocht altijd naar buiten wordt afgevoerd.

4.

De aansluiting van element met de bouwkundige constructie aan de binnenzijde tochtdicht afwerken met behulp van af-timmerlatten en gecomprimeerd band, zodat kleine beschadigingen achter de aftimmerlatten vallen.

Kies bij voorkeur een kozijn dat aan de volgende eisen voldoet: BRL 0703 oor het KOMO Procescertificaat voor de productie van kunststof gevelelementen, BRL 0709 voor het KOMO Procescertificaat voor de montage van kunststof gevelelementen, Politie Keurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw (PKVW), VKG keurmerk.