Vervangen van gevelbekleding

Vervangen van rabatdelen door houten rabatdelen

1.

De te vervangen delen verwijderen en afvoeren naar een recyclingbedrijf.

2.

Stijl- en regelwerk controleren op aantasting en zo nodig vervangen.

3.

De dampremmende laag (indien aanwezig) controleren en waar nodig herstellen.

4.

Nieuwe rabatdelen/schroten aanbrengen met voldoende ventilatie.

5.

Voor het bevestigen de nieuwe onderdelen alzijdig voorzien van een grondverf in een minimale droge verflaagdikte van 100 micrometer.

6.

Nieuwe onderdelen passend aanbrengen en bevestigen met corrosievaste bevestigingsmiddelen.

7.

De kopse kanten bereikbaar houden voor onderhoud.

Kies bij voorkeur voor geacetyleerd of op een andere wijze gemodificeerd FSC/PEFC naaldhout dat voldoet aan duurzaamheidsklasse I t/m II of voor FSC/PEFC loofhout in duurzaamheidsklasse I t/m II. Kwaliteitseisen BRL 4103 Hout en houtachtige gevelbekledingssystemen.