Repareren van hout

Repareren van hout met een 2 componenten houtreparatiemiddel

Benodigdheden

  • Houtreparatiemiddelen

    Pas bij voorkeur een reparatiemiddel dat wordt vermeld in de SKH publicatie 93-03 van 13-6-2013 of voldoet aan COT kwaliteitsomschrijving 04.20 Houtreparatiemiddel. Meer info >>

1.

Onderzoek de oorzaken van houtaantasting en neem deze weg. Laat het hout conditioneren naar een vochtgehalte <18%.

2.

Verflagen ruim buiten de houtrotschade verwijderen.

3.

Door houtrot aangetaste delen verwijderen door hakken, zagen en frezen, inclusief enkele centimeters van het gezonde hout. Scheuren geheel uitfrezen. Bij aangetaste verbindingen controleren of er geen corroderende metaaldelen in de verbinding aanwezig zijn.

4.

De te repareren houtoppervlakken reinigen en voorstrijken met een 2 componenten houtimpregneermiddel.

5.

De reparatieplaatsen glad en strak zonder luchtinsluitingen vullen met een 2 componenten houtreparatiemiddel, volgens de profilering van het bestaande werk.

6.

Houtreparatiemiddel buiten de reparatieplaats geheel verwijderen.

7.

Na uitharding het houtvulmiddel machinaal schuren met stofafzuiging en adembescherming.

Tweecomponenten reparatiemiddelen op basis van epoxy of urethaan-acrylaat moeten verwerkt worden met de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Epoxy reageert sterk met eiwitten in de huid (eveneens amineverbindingen). Hierdoor zijn epoxy’s zulke sterke allergenen voor de huid.

Gebruik voor geopende tubes met antilekdopjes. Draag handschoenen die voldoen aan de Europese norm: NEN-EN 374-1, 374-2 en 420. Hoe langer de handschoen, hoe beter de bescherming voor pols en kleding. Bovendien kan hierdoor het uiteinde van de handschoen worden omgeslagen, wat een voordeel is bij het uitdoen van de handschoen (geen direct huidcontact). Gebruik modelleermessen met een haakse hoek zodat de reparatiemassa in één arbeidsgang glad en strak kan worden afgewerkt. Hierdoor wordt de contacttijd gereduceerd en afval gereduceerd. Gebruik een lichtgewicht doseerpistool met antidrupsysteem. De twee componenten moeten een afwijkende kleur hebben en het eindproduct moet een gewijzigde kleur hebben ten opzichte van de oorspronkelijke componenten. Een goede modelleerbaarheid zorgt ervoor dat de reparatie glad en strak in de gewenste vorm af te messen is, waardoor de reparatie in één keer kan worden uitgevoerd. Dit voorkomt onnodig veel materiaal en schuurwerk.

Het schuren van uitgeharde epoxyreparatiemiddelen kan gezondheidsschade veroorzaken. Er kunnen direct na uitharding nog veel sensibiliserende reactieve groepen aanwezig zijn omdat de vernettingsgraad van de twee componenten op slechts 60 à 80% ligt. Ook kunnen reparatiemiddelen respirabel talk bevatten. Het is noodzakelijk bij het schuren adembescherming (FFP3) toe te passen en het stof af te zuigen.

Repareren van hout met houten inzetstukken en een 2 componenten houtreparatiemiddel

1.

Onderzoek de oorzaken van houtaantasting en neem deze weg. Laat het hout conditioneren naar een vochtgehalte <18%.

2.

Verflagen ruim buiten de houtrotschade verwijderen.

3.

Door houtrot aangetaste delen verwijderen door hakken en frezen, inclusief enkele centimeters van het gezonde hout.

4.

Onderdelen die aangetast zijn achter de glaslijn/sponningaanslag moeten geheel worden vervangen.

6.

De nieuwe houten onderdelen pasklaar maken volgens de detaillering en profilering van de aansluitende onderdelen. Niet zichtzijden met uitzondering van de lijmvlakken voorzien van grondverf in een minimale droge verflaagdikte van 100 micrometer.

7.

De te repareren plaatsen en de lijmvlakken van de nieuwe houtdelen voorstrijken met een 2 componenten houtimpregneermiddel.

8.

Het nieuwe deel passend aanbrengen en verlijmen met een 2 componenten houtreparatiemiddel en tijdelijk vastzetten.

9.

Houtreparatiemiddel buiten de reparatieplaats geheel verwijderen.

10.

Na uitharding het houtvulmiddel machinaal schuren met stofafzuiging en adembescherming.

Pas bij voorkeur een reparatiemiddel toe dat voldoet aan de BRL 0801 Houten gevelelementen, repareren en egaliseren van onvolkomenheden in hout en wordt vermeld in de SKH publicatie 93-03 van 13-6-2013 of een COT kwaliteitsomschrijving 04.20 Houtreparatiemiddel. Pas bij voorkeur nieuwe houtdelen toe die vervaardigd zijn van FSC/PEFC geacetyleerd naaldhout of FSC/PEFC loofhout in klasse I of II.

Repareren van hout met kozijndorpels, stijlen en stijlstukken en een 2 componenten houtreparatiemiddel

1.

Onderzoek de oorzaken van houtaantasting en neem deze weg. Laat het hout conditioneren naar een vochtgehalte <18%.

2.

Verflagen ruim buiten de houtrotschade verwijderen.

3.

Door houtrot aangetaste delen verwijderen door hakken en frezen, inclusief enkele centimeters van het gezonde hout.

4.

Onderdelen die aangetast zijn achter de glaslijn/sponningaanslag moeten geheel worden vervangen.

6.

De nieuwe houten onderdelen pasklaar maken volgens de detaillering en profilering van de aansluitende onderdelen. Niet zichtzijden met uitzondering van de lijmvlakken voorzien van grondverf in een minimale droge verflaagdikte van 100 micrometer.

7.

De te repareren plaatsen en de lijmvlakken van de nieuwe houtdelen voorstrijken met een 2 componenten houtimpregneermiddel.

8.

Het nieuwe deel passend aanbrengen en verlijmen met een 2 componenten houtreparatiemiddel en tijdelijk vastzetten.

9.

Houtreparatiemiddel buiten de reparatieplaats geheel verwijderen.

10.

Na uitharding het houtvulmiddel machinaal schuren met stofafzuiging en adembescherming.

Pas bij voorkeur een reparatiemiddel toe dat voldoet aan de BRL 0801 Houten gevelelementen, repareren en egaliseren van onvolkomenheden in hout en wordt vermeld in de SKH publicatie 93-03 van 13-6-2013 of een COT kwaliteitsomschrijving 04.20 Houtreparatiemiddel. Pas bij voorkeur nieuwe houtdelen toe die vervaardigd zijn van FSC/PEFC geacetyleerd naaldhout of FSC/PEFC loofhout in klasse I of II.

Repareren van hout met kozijndorpels, stijlen en stijlstukken en een houtlijm/kit

1.

Onderzoek de oorzaken van houtaantasting en neem deze weg. Laat het hout conditioneren naar een vochtgehalte <18%.

2.

Verflagen ruim buiten de houtrotschade verwijderen.

3.

Door houtrot aangetaste delen verwijderen door hakken en frezen, inclusief enkele centimeters van het gezonde hout.

4.

Onderdelen die aangetast zijn achter de glaslijn/sponningaanslag moeten geheel worden vervangen.

5.

De nieuwe houten onderdelen pasklaar maken volgens de detaillering en profilering van de aansluitende onderdelen. Niet zichtzijden met uitzondering van de lijmvlakken alzijdig voorzien van een grondverf in een minimale droge verflaagdikte van 100 micrometer.

6.

Het nieuwe deel passend aanbrengen en verlijmen met een kit/lijm en tijdelijk vastzetten.

7.

Overtollige kit/lijm geheel verwijderen.

8.

Na uitharding de aansluiting machinaal schuren met stofafzuiging en adembescherming.

Pas bij voorkeur een kit/lijm toe die voldoet aan ISO 11600 of de BRL 0819 " Verbindingstechnieken in gevelelementen" Pas bij voorkeur nieuwe houtdelen toe die vervaardigd zijn van FSC/PEFC geacetyleerd naaldhout of FSC/PEFC loofhout in klasse I of II.