Afdichten van open verbindingen

Afdichten van open kozijnverbindingen met houtlijm/kit

1.

De verflagen rondom de open verbindingen verwijderen.

2.

De verbinding zover mogelijk inzagen in de stijl, zaagdikte circa 2 mm breed.

3.

Het kopse hout tweemaal behandelen met een afdichtingsmiddel voor kops hout.

4.

De verbinding verlijmen met een elastische kit/lijm. Zo nodig de lijm onder druk in de verbinding persen.

Pas bij voorkeur een kit/lijm toe die voldoet aan ISO 11600 of de BRL 0819 " Verbindingstechnieken in gevelelementen"

Afdichten van open verbindingen

Nog geen materiaal voorhanden voor deze instructie.