Productgroep

Kit/lijm

Product Drywood opti-joint XP

Terug naar vorige pagina

Drywood opti-joint XP

Neem op in vergelijking
Gezondheid 1.5 out of 5 / 3.2
Milieu 1.0 out of 5 / 1.5
Kwaliteit 4.0 out of 5 / 7.8
Recensie 3.5 out of 5 / 7.0
1 beoordeling
 Geef uw oordeel over dit product
Productinformatieblad (PIB) Veiligheidsinformatieblad (VIB)
productnaamDrywood opti-joint XP
fabrikant Drywood Coatings B.V.
bezoekadres fabr. Hendrik ter Kuilestraat 181
postcode/plaats fabr. 7547 SK ENSCHEDE
land fabr. Nederland
website fabr. http://www.drywood.nl/
email fabr. info@drywood.nl
telefoon fabr. 053 43 34 422
productomschrijving door fabr. DRYWOOD Opti-joint XP is een verlijmend product dat specifiek ontwikkeld is om houten verbindingen in geveltimmerwerk dicht en droog te houden zoals vereist in BRL 0801. Naast de verlijmende eigenschappen is het product ook vochtwerend op kopse vlakken. Het product voldoet aan de BRL 0819.
toepassing Belangrijke kenmerken van DRYWOOD Opti-Joint XP zijn: Geschikt voor toepassing op gangbare naald- en loofhout-soorten alsmede chemisch of thermisch gemodificeerd hout zoals vuren, meranti, sapupira, oregon pine, iroko, sapeli mahonie en Accoya. DRYWOOD Opti-Joint XP is zo geformuleerd dat het product goed werkt op alle gangbare houtsoorten voor geveltimmerwerk.
locatie (binnen/buiten)Buiten en binnen
productgroep(en) Kit/lijm
basismateriaal Ms-polymeer
type oplosmiddelwaterbasis
producteigenschappenGoede hechting op diverse andere (met een primer voorbehandelde) materialen. Het product heeft naast verlijmende ook vochtwerende eigenschappen op kopse vlakken. Verbindingen niet voorlijmen. Door vullend karakter en geen krimp tijdens droging is een verbinding gesloten bij gewone en ook bij pasnaden tot 1,5 mm. Niet-bruisend. Geen lange perstijden of hoge persdrukken noodzakelijk. Blijvend elastisch.
verpakking/afmeting koker 290 ml, worst 600 ml, vat 20 ltr
verwerken bij een temperatuur van minimaal (°c) 12
verwerken bij een temperatuur van maximaal (°c) 25
verwerken bij een luchtvochtigheid (rv) van maximaal (%) 80
natte verflaagdikte per laag (micrometer) nvt
droge verflaagdikte per laag (micrometer) nvt
verbruik (m2/liter) 5
droogtijd tot stofdroog bij 20°c en 65% rv (uur) onbekend
droogtijd tot overschilderbaar bij 20°c en 65% rv (uur) onbekend
droogtijd tot overschilderbaar bij <5°c en 85% rv (uur) nvt
glansgraad volgens iso 2813, 60° (glansunits) nvt
overschilderbaarheid van de kit nvt
droog afmesbaar van de kit nvt
elasticiteit van de kit volgens iso 11600 (%) nvt
verbruik van de kit bij een voeg van 4 x 6 mm (m) nvt
expertbeoordeling mens- en milieubelasting tijdens verwerking nvt
vrij van irriterende en schadelijke stoffen voor de gezondheid (rubriek 3 veiligheidsinformatieblad) ja
vrij van bijtende stoffen voor huid en ogen (rubriek 3 veiligheidsinformatieblad) ja
vrij van stoffen die het afweersysteem beinvloeden en/of specifieke organen in het lichaam aantasten (rubriek 3 veiligheidsinformatieblad) nee
vrij van giftige tot zeer giftige stoffen voor de gezondheid (rubriek 3 veiligheidsinformatieblad) ja
vrij van stoffen die kanker kunnen veroorzaken, het dna kunnen beschadigen en/of een nadelige invloed hebben op de vruchtbaarheid (rubriek 3 veiligheidsinformatieblad) nee
vrij van milieuschadelijke stoffen (rubriek 3 veiligheidsinformatieblad) nee
vrij van milieugiftige tot zeer giftige stoffen (rubriek 3 veiligheidsinformatieblad) ja
vrij van stoffen die in de natuur moeilijk afbreekbaar zijn en zich kunnen ophopen in planten en dieren (overeenkomstig verordening (eg) nr.1097/2006 bijlage xiii) onbekend
vrij van stoffen die in de natuur zeer moeilijk afbreekbaar zijn en zich zeer sterk kunnen ophopen in planten en dieren (overeenkomstig verordening (eg) nr.1097/2006 bijlage xiii) onbekend
vrij van gevaarlijke stoffen die op de verpakking vermeld moeten worden nee
vrij van conserveringsmiddelen (biociden) onbekend
vrij van weekmakers (ftalaten) onbekend
vrij van stoffen met een blootstellingslimiet nee
vrij van waterbezwaarlijke stoffen nee
vrij van zeer zorgwekkende stoffen volgens de europese richtlijnen eu verordening (eg) nr 1907/2006 (reach) bijlage xiv onbekend
hoeveelheid vluchtige organische stoffen (g/liter) onbekend
hoeveelheid oplosmiddel voldoet voor dit product aan de europese richtlijnen nvt
product is geschikt voor binnentoepassing bij professioneel gebruik (<100 g/liter) ja
expertbeoordeling mens- en milieubelasting fabricage en levenscyclus nvt
certificaat cradle to cradle nee
dubokeur milieuklasse 1a t/m 7c nee
certificaat ecolabel/natureplus/umweltzeichen of gelijkwaardig nee
certificaat keurhout/fsc/pefc nvt
milieukosten volgens nibe gedurende 75 jaar beschermlagen (klasse)(€/m2) nvt
milieukosten volgens nibe gedurende 75 jaar onderdorpels (klasse)(€/m1) nvt
milieukosten volgens nibe gedurende 75 jaar raamkozijnen (klasse)(€/m1) nvt
milieukosten volgens nibe gedurende 75 jaar deurkozijnen (klasse)(€/m1) nvt
milieukosten volgens nibe voor een deur van 2315 x 930 mm gedurende 75 jaar buitendeuren (klasse)(€/deur) nvt
milieukosten volgens nibe gedurende 75 jaar gevelbekleding (klasse)(€/m2) nvt
kosten milieubelasting per functionele eenheid op basis van gegevens van de nationale milieudatabase (€) onbekend
aandeel hernieuwbare grondstoffen, nagroeibare of minerale grondstoffen (klasse)(%) onbekend
expertbeoordeling kwaliteit en functionaliteit voldoende
ce markering nvt
certificaat cot kwaliteitsomschrijving voor verf en verwante producten nvt
goedgekeurd product door de stichting houtresearch (shr) ja
voldoet aan iso 11600 nvt
duurzaamheid van het hout volgens en 350-4 (klasse) nvt
keurmerk vrmg nvt
keurmerk vkg nvt
keurmerk komo ja
keurmerk politie keurmerk veilig wonen nvt
certificaat van de stichting garantie deuren nvt
certificaat van de stichting garantiefonds timmerwerk nvt
buitenduurzaamheid beschermlagen (jaar) nvt
buitenduurzaamheid kozijnen (jaar) nvt
buitenduurzaamheid ramen en deuren (jaar) nvt
buitenduurzaamheid panelen en betimmeringen (jaar) nvt
dekvermogen muurverf volgend en 13300 (klasse) nvt
schrobvastheid en wasbaarheid muurverf volgens en13300 (klasse) nvt
vervormbaarheid van beschemlagen volgens nen-iso 1520 (mm) nvt
waterdampdoorlatendheid muurverf nen en 1062-2 (m) nvt
wateropname/slagregendichtheid muurverf volgens nen en 1062-3 (klasse)(kg/(m2*h0,5) nvt
carbonatatieremming muurverf volgens nen en 1062-6 (klasse)(m) nvt
scheuroverbrugging muurverf volgens nen en 1062-7 (klasse)(mm) nvt
hechttreksterkte reparatiemortels op beton en 1504-3 (klasse)(mpa) nvt
indringdiepte hydrofobering (klasse)(mm) nvt
Levensduur 4.5 out of 5 / 9.2
Verwerking algemeen 1.5 out of 5 / 2.6
Functionaliteit 4.5 out of 5 / 9.2