WoonFriesland Leeuwarden

Maatschappelijk, betrouwbaar en dichtbij. Dat is WoonFriesland. Wij zijn er voor de individuele klant en wij zijn er voor de maatschappij. Wij bundelen onze specialistische kennis, jarenlange ervaring en enthousiasme. Zo kunnen zowel de klant als de maatschappij rekenen op onze optimale dienstverlening.

Missie

Wij willen goed wonen realiseren, primair voor hen, die qua inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie onvoldoende in staat zijn dat volledig op eigen kracht te bewerkstelligen. Deze missie geeft uitdrukking aan de identiteit die WoonFriesland nastreeft. Een identiteit die gedragen wordt door drie kernwaarden: maatschappelijk, betrouwbaar en dichtbij. Deze waarden zijn bepalend voor het handelen van WoonFriesland, nu en in de toekomst.

Maatschappelijk

WoonFriesland kiest ervoor een corporatie te zijn, die er is voor mensen die in een kwetsbare maatschappelijke positie verkeren en tot de doelgroep van het volkshuisvestelijk beleid behoren. Wij willen dat onze klanten goed wonen. Dat ze een goede woning hebben, leven in een goede woonomgeving en goede dienstverlening van ons ontvangen.

Betrouwbaar

WoonFriesland staat voor haar zaak en is betrouwbaar: we doen wat we afspreken en beloven. We zijn realistisch in het stellen van doelen en communiceren hier ook zo tijdig en volledig mogelijk over.

Dichtbij

WoonFriesland wil dichtbij haar klanten staan. Dit doen we door het creëren van serieuze betrokkenheid van klanten en door daadwerkelijk in te spelen op hun wensen en verlangens.

Visie

Wij zijn een maatschappelijke onderneming die mensen in Friesland goed wil laten wonen, met name degenen die behoren tot de maatschappelijke doelgroepen. Onder goed wonen verstaan wij een goede woning, een goede woon- en leefomgeving en een goede dienstverlening vanuit onze organisatie, die aansluiten op de wensen van onze klanten en maatschappelijke opvattingen.

Wij willen dat realiseren door pro-actief samen te werken met belanghouders. Als organisatie willen wij daarin een transparante en professionele rol spelen vanuit lokaal ondernemerschap, dat gericht de ruimte krijgt zich te ontwikkelen binnen de kaders en de schaalgroottevoordelen van de organisatie.

Motto

Samen bouwen aan beter wonen.

logo WoonFriesland WoonFriesland

Adres De Eenhoorn 4, 8932 NX Leeuwarden
Website http://www.woonfriesland.nl/
Tel. (058) 234 71 71
Fax (058) 212 43 65

Klik op het google icoon voor een vergroting