Weijman Vastgoedonderhoud

Weijman Vastgoedonderhoud is minstens 104 jaar jong en dat merkt u. Met een vooruitstrevende visie op multidisciplinair vastgoedonderhoud vervullen wij graag de rol van strategisch partner en adviseur. De huidige directie wordt gevormd door William van de Pol en Eric van de Pol. Wij zijn een ‘mensenbedrijf ‘ waarin de bewoner/gebruiker centraal staat. Het woord samen heeft bij ons oprecht betekenis. Het vormt hét uitgangspunt van onze bedrijfsvoering. Wij werken het liefst samen met onze opdrachtgevers in de rol van strategisch partner en adviseur.

Mensenbedrijf
Wij zijn een mensenbedrijf met een aangenaam karakter, waarin het woord ‘samen’ nog oprecht betekenis heeft. Samen met woningcorporaties, professionele gebouwenbeheerders, ketenpartners en wetenschappers komen we tot niet-alledaagse oplossingen die een aantoonbaar positief effect hebben op kwaliteit, kosten, milieu en leefbaarheid.

Duurzaamheid
Transparantie en vertrouwen liggen aan de basis van samenwerken. Deze kernwaarden vormen de pijlers onder ons beleid, ook als het gaat om duurzaamheid. Het stelt ons in staat om steeds nieuwe toepassingen te ontwikkelen die passen in de cradle-to-cradle filosofie én bij onze ambitie een duurzame voorsprong in de markt te realiseren.

Vastgoedonderhoud met maximale zekerheid en het hoogste rendement
Bij de exploitatie van uw vastgoed, zijn onderhoudskosten een belangrijke factor. Sterker nog: ze zijn bepalend voor uw rendement. Door het vastgoedonderhoud zorgvuldig te plannen, voorkomt u financiële tegenvallers. Maar waarom zou u niet een stap verdergaan en de verantwoordelijkheid voor het vastgoedonderhoud met Weijman Vastgoedonderhoud delen? Resultaatgericht samenwerken geeft u maximale zekerheid.

Wij tekenen ervoor
Bij resultaatgericht samenwerken maakt u met ons afspraken over de staat van onderhoud van uw complex. We spreken af aan welke normen het vastgoed moet voldoen. Wij zorgen dat uw vastgoed hier gedurende de afgesproken periode aan voldoet. Dat is kenmerkend voor resultaatgericht samenwerken. Niet denken in werkzaamheden, maar in resultaten en functionaliteiten.

Onderhoudsplanning met resultaat
Als ervaren partner van vastgoedeigenaren en –beheerders stellen we ons graag verantwoordelijk voor de resultaten. We beginnen met een grondige inventarisatie en stellen een meerdere onderhoudsscenario’s op. We hebben de expertise om het onderhoud in technisch en financieel opzicht betrouwbaar te plannen. Daar zijn we van overtuigd. Niet voor niets waren wij rond de eeuwwisseling een van de eerste partijen die resultaatgericht samenwerken introduceerde. We garanderen u dat uw onderhoudsbudget voor het geplande onderhoud toereikend is en dat het resultaat uw verwachtingen en dat van uw gebruikers zal overtreffen.  Dit wordt mede geborgd door onze afspraken met de ketenpartners.

Als niet alleen de kosten belangrijk zijn
Natuurlijk hebt u meer doelstellingen dan alleen een gezonde exploitatie. Zo kan bijvoorbeeld het reduceren van CO2-uitstoot een doelstelling zijn. Ook dat nemen wij mee in onze onderhoudsscenario’s voor resultaatgericht samenwerken. We kunnen samen kiezen voor methoden en materialen waarbij aantoonbaar minder CO2 vrijkomt. (GPR-onderhoud noemen we dit en we ontwikkelden het samen met de TU Delft.)
Resultaatgericht Samenwerken: werk voor partners!

 

 

logo Weijman Vastgoedonderhoud Weijman Vastgoedonderhoud

Adres De Smalle Zijde 45, 3903 LM Veenendaal
Website http://www.weijman.nl/
Email info@weijman.nl
Tel. 0318 554477
Fax 0318 55 46 16

Klik op het google icoon voor een vergroting