Talis Nijmegen

Wie is Talis?
Goed wonen is belangrijk voor iedereen. Talis levert graag een bijdrage. De woningcorporatie bouwt, verhuurt en beheert zo'n 14.000 woningen in de regio Nijmegen en Wijchen. Talis wil er zijn voor mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Mensen die vooruit willen, maar voor wie dit door maatschappelijke, lichamelijke, geestelijke of sociale omstandigheden niet vanzelfsprekend is. Talis geeft hen een steun in de rug, zodat ze uiteindelijk zelf verder kunnen in de samenleving.

Voor zelfstandig leven is een geschikte woonomgeving erg belangrijk. Talis zorgt voor passende, betaalbare en toekomstbestendige woningen in goed functionerende wijken, in combinatie met een goede zorg. Wij helpen graag mee om buurten socialer te maken.

We doen dit niet alleen. Talis is dé samenwerkingspartner. We werken graag samen met maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten én natuurlijk de bewoners zelf. Altijd in een gezonde balans tussen sociaal belang en verantwoord ondernemerschap. En altijd vanuit de gedachte dat Talis je door 'zorg-op-maat' op weg helpt om zo zelfstandig en prettig mogelijk te wonen.


Talent
Talis staat voor tevreden klanten, goede woningen en sterke wijken. Dat is de weg die we inslaan met onze strategische koers tot 2012. Deze thema’s zijn voor ons belangrijk, omdat wij voor onze klanten - zowel jong als oud - een goede basis willen bieden voor een zo zelfstandig mogelijk leven. Om deze ambities waar te maken, maken we gebruik van talent in onze organisatie en talent in onze omgeving: bewoners en partners. Tal van samenwerkingspartners en bewoners werken op een goede manier en met veel enthousiasme aan de kwaliteit van het wonen in Nijmegen en Wijchen.

logo Talis Talis

Adres Wezenlaan 71, 6531 MK Nijmegen
Website http://www.talis.nl/
Email welkom@talis.nl
Tel. (024) 352 39 11
Fax (024) 352 39 09

Klik op het google icoon voor een vergroting