Portaal Utrecht

Als een van de grotere corporaties in ons land zorgen we voor de huisvesting van ruim 56.000 huishoudens in Amersfoort, Soest, Leiden, Arnhem, Rheden, Nijmegen, Utrecht, Nieuwegein, Bunnik en Maarssen.

In wijken en buurten in deze gemeenten zorgen de ruim zeshonderd medewerkers niet alleen voor goede en betaalbare woningen. We voelen ons medeverantwoordelijk voor de veiligheid en orde in de wijk, openbaar groen en sociale samenhang.

Samen met de buurtbewoners en maatschappelijke organisaties werken we aan verbeteringen daar waar dat nodig is. Activiteiten lopen uiteen van het verbeteren van wijken tot versterking van samenhang in buurten. Voor de kwetsbare groepen in onze samenleving zoeken we in samenwerking met partijen naar mogelijkheden om deze groep mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Waar het kan passen we de bestaande woningen aan voor bewoners die minder goed ter been zijn en bouwen we wooncomplexen met de daarbij behorende zorgvoorzieningen midden in bestaande woonwijken. Mensen uit onder andere daklozenopvang en blijf-van-mijn-lijfhuis begeleiden we naar een reguliere woning om ze zo weer een kans te geven om een goed leven op te bouwen. En dat begint bij een huis en een buurt waar je je prettig in voelt. Daar werken we aan.

Een rijke historie Portaal bestaat in zijn huidige vorm pas sinds 1 januari 2002. Maar hoewel wij in onze huidige samenstelling nog een jonge corporatie zijn, kunnen we terugkijken op een lange en rijke geschiedenis van maar liefst zestien organisaties op het terrein van sociale woningbouw. Het verleden van Portaal gaat daardoor eigenlijk ruim honderd jaar terug, tot aan het begin van de 20ste eeuw. Vele fusies hebben geleid tot wat nu Portaal is: met regiokantoren in Arnhem, Nijmegen, Eemland, Utrecht, Leiden en een groepskantoor in Utrecht: het "Huis van Portaal". In dit Huis van Portaal zijn het Bestuurscentrum, het bedrijfsonderdeel Advies & Services (staf- en ondersteunende afdelingen) en Portaal Vastgoed Ontwikkeling gevestigd. We hebben een totaal bezit van circa 56.000 woningen. 

logo Portaal Utrecht Portaal Utrecht

Adres Brennerbaan 106, Utrecht
Website http://www.portaal.nl/
Email info@portaal.nl
Tel. 0800 - 767 82 25

Klik op het google icoon voor een vergroting