Maasdelta Spijkenisse

Over ons

De Stichting Maasdelta Groep is de verhuurder van zo’n 16.500 woningen en bedrijfsruimten in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Maassluis en Rotterdam. Vanuit de lokale vestigingen (frontoffices) bieden we onze klanten een gevarieerd aanbod aan huur- en koopwoningen. Overige taken, die niet direct met de verhuur of verkoop te maken hebben, worden uitgevoerd vanuit de backoffice in Spijkenisse.

Maasdelta is wonen in het kwadraat

Dat is de titel van ons ondernemingsplan 2011-2015. Met deze titel bedoelen we dat goed wonen meer is dan een dak boven je hoofd. Het aanbod van woningen is belangrijk, maar de kwaliteit van de woning en de leefbaarheid van de woonomgeving ook. Een aantal andere zaken is minstens even belangrijk: goede dienstverlening en betrokkenheid bijvoorbeeld. Met andere woorden, dat u als huurder op ons kunt rekenen. Maar ook dat u de kans krijgt om vooraf over onze plannen mee te denken; participatie en communicatie dus. We hebben dankzij uw inbreng tijdens de marktdagen, goed begrepen wat u belangrijk vindt. Uw mening legde de basis voor onderstaande aandachtspunten.

 Duurzame woningen

We willen ervoor zorgen dat er genoeg goede woningen zijn. Ze liggen op een leuke plek, in een leuke buurt. U kunt kiezen uit verschillende typen en prijsklassen. We bouwen voor iedereen, ook voor speciale doelgroepen. We gaan de komende jaren veel geld steken in energiebesparende maatregelen in bestaande en nieuwe huizen. Uw energierekening gaat omlaag en tegelijkertijd verbetert de kwaliteit van onze woningen.

 Klik op de volgende link voor onze informatiefim over het project Energiebesparing.

 Vitale Wijken

Maasdelta voelt zich niet alleen verantwoordelijk voor haar woningen, maar ook voor de plek waar die woningen staan. Samen met gemeenten en bewoners stellen we per wijk een plan van aanpak op. Voorbeelden van investeren in de leefbaarheid van een wijk zijn  schoolvoorzieningen, wijk- en ontmoetingscentra, speelplekken voor kinderen en vrijetijdsvoorzieningen voor de jeugd. De inzet van huis- en wijkmeesters zorgt voor een gemakkelijk contact voor onze huurders en een direct toezicht op de wijk.

 Betrokken bewoners

Betrokken bewoners zijn de ziel van een buurt of wijk. Zij weten immers als geen ander wat er speelt in een wijk. Wij willen die betrokkenheid stimuleren. Door goed en regelmatig met huurders te praten over alles waar we mee bezig zijn. Door u de kans te geven om mee te denken over plannen voor uw wijk. Maar ook door bewoners te helpen bij het verbeteren van onderlinge contacten en het opzetten van gezamenlijke buurtactiviteiten. Of anders gezegd: we maken werk van participatie.

Goede dienstverlening

Goede dienstverlening wordt onder meer bepaald door de kennis van onze medewerkers. Ook regelmatige en tijdige communicatie met alle betrokkenen en een breed pakket aan woonproducten dragen hieraan bij. We laten de kwaliteit van onze dienstverlening regelmatig

meten. We bieden onze medewerkers scholing en investeren in ICT-technieken die gericht zijn op goede dienstverlening.

Missie
Maasdelta zorgt samen met haar partners – in het bijzonder voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving – voor een duurzaam, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar woonklimaat in buurten en wijken. Wij richten ons op het realiseren, verbeteren en beheren van betaalbare en duurzame woningen. We koppelen dit aan aandacht voor de woonomgeving en aan het bereiken van leefbare woongemeenschappen voor onze klanten. Ook ontwikkelen en beheren we maatschappelijke voorzieningen binnen ons werkgebied”.

logo Maasdelta Spijkenisse Maasdelta Spijkenisse

Adres Dr. J.M. Uyllaan 25, 3201 WR SPIJKENISSE
Website http://www.maasdelta.nl/
Email spijkenisse@maasdelta.nl
Tel. 0181 - 692 222
Fax 0181 - 621 851

Klik op het google icoon voor een vergroting