De Woonplaats Enschede

De Woonplaats, alle ruimte!
De Woonplaats is een vastgoedonderneming met een maatschappelijke doelstelling. Dagelijks zetten wij ons met ruim 250 medewerkers in voor goede huisvesting. Ons woningaanbod bestaat uit 17.000 woningen, waarvan de meeste in Enschede en in de Achterhoek staan.

Onze activiteiten
Naast de verhuur en het beheer van huurwoningen, verkopen wij ook woningen, zowel nieuwbouw als bestaand bezit. Bij al onze activiteiten streven wij naar een zo optimaal mogelijk rendement. De opbrengsten gebruiken we om te investeren in de maatschappij. Daarbij gaan wij uiteraard eerst uit van onze hoofdtaak wonen. Maar dan wel in de breedste zin van het woord. Goed wonen komt tot zijn recht in wijken en buurten die leefbaar en veilig zijn, waar goed onderwijs wordt geboden en waar de bevolking deelneemt aan het arbeidsproces en het maatschappelijk leven.

Investeren in mensen
De Woonplaats investeert niet alleen in vastgoed, maar ook in mensen. We zijn er voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met een laag inkomen of een zwakke positie op de woningmarkt. We leveren huisvesting en bevorderen actief de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze klanten. Daar waar nodig bieden wij zorg en ondersteuning. Bij ons staat de mens centraal!

Vooruit
De Woonplaats is een innovatieve organisatie. De wereld om ons heen verandert continu. Wij denken als modern bedrijf vooruit en spelen met creativiteit in op de toekomstige behoeften van onze klanten. Op grond van onderzoek, concept- en productontwikkeling kiezen wij voor vernieuwende oplossingen. Wij dagen onze klanten uit actief mee te denken, mee te kiezen en mee te beslissen. Alle ruimte…. bij De Woonplaats!

logo De Woonplaats De Woonplaats

Adres Weth. Beversstraat 175, Enschede
Website https://www.de-woonplaats.nl/
Email info@de-woonplaats.nl
Tel. 053 - 475 75 75
Fax 053 - 475 75 55

Klik op het google icoon voor een vergroting