De Goede Schilders

De Goede Schilders. Duurzaam onderhoud van vastgoed!

De Goede Schilders is een middengroot schilders- en onderhoudsbedrijf met vestigingen in Vlaardingen en Dordrecht en ruim 100 medewerkers. Het bedrijf richt zich op het uitvoeren van (onderhouds)schilderwerk en aanvullende bouwkundige activiteiten aan onroerend goed.
De Goede Schilders richt zich op het optimaliseren van onderhoudsprocessen van gevelelementen van gebouwen met als doel onderscheidend te zijn om als partner met de opdrachtgever Prestatie Gericht Samen te werken. Integraal onderhoud in combinatie met Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud resulteert in een hogere kwaliteit van onderhoud, verlengen van de intervalcycli en beheersbaar maken van (minimale) onderhoudskosten op lange termijn.
Het verlengen van de intervalcycli van het onderhoud aan gevelelementen van gebouwen blijkt na uitgebreid deskundig onderzoek het meest duurzaam te zijn bij onderhoudsprocessen aan onroerend goed. Juist daarom is gekozen voor ‘Duurzaam onderhoud van vastgoed!’ als naamstoevoeging, maar ook om aan te geven dat wij meer doen dan alleen uitvoeren van schilderwerk.

Kwaliteit is ons wapen

We maken heldere afspraken vooraf. Op basis van communicatie met de opdrachtgever en een zorgvuldig uitgevoerde opname of inspectie ontstaat het plan van aanpak en de calculatie van het object. Ook kunnen we afspraken maken op het gebied van strategisch voorraadbeheer met exploitatieduur en functionele eisen vastgelegd in vooraf vastgestelde meetbare prestatie-indicatoren.

Sinds het begin van het keurmerk beschikt De Goede Schilders over het VGO-keur. Dit onafhankelijke keurmerk biedt opdrachtgevers zekerheid over de kwaliteit en stabiliteit van een onderhoudsbedrijf en toont aan dat het de processen van Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud beheerst.

Diensten

Aan een optimaal eindresultaat ligt altijd een optimale samenwerking op basis van goede communicatie ten grondslag. Als partner in onderhoud van onroerend goed werken we ketengeoriënteerd; we werken nauw samen met andere partners in de keten, niet alleen met huurders en eigenaren, maar ook met fabrikanten, leveranciers en brancheorganisaties. Die samenwerking stelt ons in staat diensten en producten te realiseren die voorzien in de behoefte naar verhoging van kwaliteit en verlaging van de kosten van onderhoud op langere termijn en budgetzekerheid. In een moderne marktbenadering past een breed pakket van diensten. Dit vraagt om specialisten op elk gebied die hun werk goed op elkaar afstemmen en goed samenwerken. Wij leveren o.a. de volgende diensten:

• Schilderwerken • (Her)beglazing • Inspecties • Foil-Coat • Geveltimmerwerken • Houtsanering • Advies • Politie Keurmerk    Veilig Wonen • Reinigingswerken • Vervangen gevelelementen • Betonherstel

logo De Goede Schilders De Goede Schilders

Adres Arij Koplaan 10-12, 3132 AA Vlaardingen
Website http://www.degoedeschilders.nl/home/
Email vlaardingen@degoedeschilders.nl
Tel. 010-4344255
Fax 010-4602160

Klik op het google icoon voor een vergroting