Burghouts Bedrijven

Over ons

Burghouts Bedrijven is met ruim 75 medewerkers een van de grotere vastgoedonderhoudsbedrijven in de regio Nijmegen.

Het familiebedrijf dat in 1928 als schildersbedrijf werd gestart, is uitgegroeid tot een veelzijdig onderhoudsbedrijf. Anno 2013 richt Burghouts zich op het duurzaam onderhouden, verbouwen en renoveren van vastgoedobjecten. Het doel hierbij is de levensduur van het object op een rendabele en (maatschappelijk) verantwoorde wijze te verlengen. Om dit te realiseren richten we ons enerzijds op het adviseren van onze relaties en anderzijds op het uitvoeren van werkzaamheden aan vastgoedobjecten van onze relaties.

Duurzaam ondernemen: milieu, medewerkers, maatschappij en rendement

In het nu leven betekent niet dat je niet over de toekomst hoeft na te denken. Integendeel, nu heb je de verantwoordelijkheid voor de toekomst. Dit besef is in alle lagen van de organisatie doorgedrongen en staat centraal in ons dagelijks werk.

Milieu

Niet alleen maken we gebruik van producten die het milieu sparen, zoals de producten met het FSC-keurmerk, we verwerken ons afval en werken voornamelijk in regionaal wat het aantal autokilometers aanzienlijk beperkt.

Medewerkers

Een goed en vast inkomen, respect en waardering voor de persoon en hun vakmanschap, mogelijkheden om werk en privé te combineren en om je te ontplooien en te ontwikkelen. Dit zijn enkele speerpunten die Burghouts zich ten doel heeft gesteld in haar personeelsbeleid.

Maar de focus op de medewerkers ligt niet alleen bij het eigen personeel. Als erkend leerbedrijf geven we de volgende generatie een kans zich het ambacht eigen te maken en door deel te nemen aan het project 'social return' bieden we nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.

Maatschappij

Burghouts steunt diverse doelen en verenigingen in de regio. Daarnaast is in 2008 Stichting Burghouts Fonds opgericht. Met de stichting wordt, door de inzet van kennis en kunde van de medewerkers, een bijdrage geleverd aan een betere maatschappij, zowel regionaal als internationaal. Meer informatie hierover vindt u op www.stichtingburghoutsfonds.nl.

Door ons te focussen op milieu, medewerkers en maatschappij realiseren we rendement. Rendement in elk opzicht en voor alle betrokkenen!

Wij zijn van mening dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft een bijdrage te leveren voor de toekomst. Dat besef is in alle lagen van de organisatie doorgedrongen en dat dragen we ook uit. In ons dagelijks werk staan duurzaam adviseren, renoveren en onderhouden centraal. Dat doen we door bezig te zijn met levensduurverlenging van vastgoed, het toepassen van energetische maatregelen en cycli van onderhoud op te rekken. Wij maken gebruik van producten die het milieu sparen. Regionale focus zorgt voor minder autokilometers en lokale betrokkenheid die onder meer tot uiting komt in werkgelegenheid en ondersteuning van lokale projecten.

Door ons te focussen op People en Planet realiseren we Profit. Winst in elk opzicht en met voordelen voor alle belanghebbenden.

Ons doel is een bijdrage te leveren aan het creëren van een prettige leefomgeving. Met de ondertekening van 'het Groene Akkoord' laten wij zien deze uitdaging serieus te nemen. GPR Onderhoud maakt dit voor ons meetbaar. Het optialiseert de milieuprestatie van maatregelen met inbegrip van de onderhoudscyclus en investeringskosten. Dit stelt ons in staat ook prestatiegericht te werken aan duurzaam onderhoud.

logo Burghouts Bedrijven Burghouts Bedrijven

Adres Bachstraat 29, 6521 EH Nijmegen
Website http://burghouts.nl/
Email info@burghouts.nl
Tel. 024 377 8545
Fax 024 378 8110

Klik op het google icoon voor een vergroting