Stadlander Bergen op Zoom

Wij zijn Stadlander. Een woningcorporatie met 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Wij willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. We zijn actief in de stad en in de dorpen. Onze huurders zijn ook Stadlanders. Samen maken we ons sterk voor ons gebied. Met een stad die bruist. En landelijk gebied waar het leven aangenaam is. Met woningen die passen bij wat onze huurders willen. Betaalbare woningen met kwaliteit. Woningen voor iedereen, van jong tot oud. Met alle mogelijkheden om door te groeien. Want een Stadlander kijkt verder. Hij heeft oog voor de dag van morgen. Een Stadlander wil ook later in zijn vertrouwde omgeving wonen. Zelfstandig als het kan. Met hulp als het moet.

Onze missie: prettig en duurzaam wonen in wijken en kernen.

Onze visie: Stadlander richt zich op een totaalaanpak van buurten, wijken en kernen, dus niet slechts op de (kwaliteit van) woningen, maar ook op het sociaal en economisch leefklimaat. Dit realiseren wij door een financieel gezonde en beleidsrobuuste corporatie te zijn, die de volkshuisvestelijke opgave regionaal benadert en tegelijkertijd lokaal verankerd is. 

Onze kernwaarden: samen, ambitieus, mensgericht, betrouwbaar en aanspreekbaar. 

Onze taakopvatting: Stadlander zet zich in voor de kwaliteit van wonen en de tevredenheid van zijn klanten. We hebben een brede opvatting over onze rol in de samenleving. Zorgen voor goede huisvesting zien we als onze belangrijkste taak. Daarbij gaat onze speciale aandacht uit naar kwetsbare groepen in de samenleving, de huishoudens met lagere inkomens en zorgbehoevenden. Naast sociale huurwoningen bieden we huurwoningen aan in de vrije huursector. Huurders van dit type woning behoren tot de middeninkomens en komen niet in aanmerking voor huurtoeslag. In beperkte mate zijn we ook actief in het bereikbare- en middeldure koopsegment.

 

Een Stadlander wil prettig wonen. Met goede buren, in een straat die schoon en veilig is. Hij wil voorzieningen in de buurt, net als scholen en werk. Daarom gaan we voor een totaalaanpak van buurten, wijken en kernen. Dat doen we niet alleen. Samen met onze huurders en andere partners bouwen we aan onze toekomst. Ambitieus en servicegericht. Met een brede visie op de hele regio en tegelijkertijd lokaal verankerd. De stad en het land kunnen niet zonder elkaar. Daar voelen we ons bij betrokken. Toonaangevend en financieel gezond. Dat is onze kracht. Want Stadlander, dat zijn we samen. 

 

logo Stadlander Stadlander

Adres Rooseveltlaan 150, 4624 DE Bergen op Zoom
Website https://www.stadlander.nl/homepage.html
Tel. 088 562 6200

Klik op het google icoon voor een vergroting