Overname Kenniscentrum Duurzaam Onderhoud door Bureau Onderhoud

Harm Jellema, 26 oktober 2015

Per 1 januari 2016 worden alle activiteiten van het Kenniscentrum Duurzaam Onderhoud overgenomen door Bureau Onderhoud.

Dit nieuwe adviesbureau zal geleid worden door Johan Glorie, Daan de Jeu en Masja van der Velde. Zij zijn allen werkzaam bij het Verf Advies Centrum maar gaan in goede harmonie hun eigen weg.

Kenmerkend voor Bureau Onderhoud is dat duurzaamheid integraal, gevraagd en ongevraagd in de advisering,training en ondersteuning wordt meegenomen.

Naast duurzaam vastgoedonderhoud houden ze zich bezig met optimalisatie van onderhoudsprocessen, trainingen, conditiemetingen en prestatiemetingen zowel vooropdrachtgevers als opdrachtnemers. Onafhankelijke prestatiemetingen worden belangrijk omdat regisserende opdrachtgevers steeds meer een onafhankelijke toetsing zoeken in resultaatgerichte samenwerkingsverbanden.

De kennis- en netwerk bijeenkomsten zullen worden voortgezet. Ook de database met informatie over duurzaamheid van onderhoudsproducten zal verder worden vormgegeven en geactualiseerd. Reguliere producten zullen worden verwijderd en de focus zal worden gelegd op duurzame producten wat betreft levensduur en de belasting voor mens en milieu.

Risicobeheersing, kostenreductie en kwaliteitsverbetering

Bureau Onderhoud geeft advies, training en ondersteuning aan professionals die werkzaam zijn invastgoedbeheer en –onderhoud, zoals facilitair managers, asset managers, property managers, managers beheer en onderhoud, opzichters, coördinatoren en projectleiders. Het doel van de dienstverlening is risicobeheersing, verlaging van de in- en externe kosten en verbetering van de kwaliteit.

Ondersteuning bij onderhoudsprocessen

De rol van de opdrachtgever in het onderhoudsproces verandert. Opdrachtgevers stappen af van traditionele samenwerkingsvormen en nemen een regisserende rol in. Hoofdzaak is een efficiënte besteding van de middelen en het verminderen van risico’s. Voor eenvoudige onderhoudsvraagstukken kunnen traditionele processen, waarbij inspanningsgericht wordt gewerkt via bestekken prima functioneren. Prestatiegerichte processen met raamcontracten, eenheidsprijzen en standaard werkomschrijvingen hebben de afgelopen jaren hun nut bewezen. Veel opdrachtgevers willen voor complexe onderhoudsvraagstukken meer resultaatgericht samenwerken. Een van de knelpunten is hoe je een dergelijk samenwerkingsverband “scherp houdt in de tijd”. Het proces voor resultaatgericht samenwerken is door Bureau Onderhoud in 6 stappen omschreven en uitgewerkt.Het model heeft als uitgangspunt: inkopen op waarde zoals financieel rendement en maatschappelijk rendement. Een belangrijk onderdeel vormt uiteraard duurzaam inkopen van vastgoedonderhoud. Duurzaam betekent, naast verlengen van de cycli voor onderhoud, energiebesparing, toepassing van schone werkmethoden en de uitfasering van zorgstoffen. In het procesmodel is aandacht voor de begrippen non-discriminatie, transparantie en proportionaliteit van het inkoopproces.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Bureau Onderhoud ontvangen neem dan vrijblijvend contact op met:

Bureau Onderhoud

Anna Van Renesseplein 8 1911KN UITGEEST

contact@bureauonderhoud.nl

 

Ik wens Daan Johan en Masja heel veel succes met de start van hun nieuwe adviesbureau.

Harm Jellema

Stichting Kenniscentrum Duurzaam Onderhoud